רימקס באר שבע - Remax beer sheva

כל מה שרציתם לדעת על- משכתא

משכנתא היא סוג של הלוואה מובטחת בנכס נדל"ן.
במסגרת המשכנתא, הלווה מקבל סכום כסף מהבנק או ממוסד אשראי אחר ומתחייב להחזיר את הסכום ביחד עם ריבית במשך תקופה מסוימת.
הנכס המשמש כביטחון להלוואה הוא בדרך כלל דירה או בית.

תנאי המשכנתא, כולל הריבית, מתקבעים בהתאם להסכם בין הלוהט לבנק או למוסד האשראי.
התשלום מתבצע באמצעות תשלומים קבועים במשך תקופת ההלוואה. חלק מהתשלום מכסה את הריבית וחלקו השני מחזיר את המחזור של ההלוואה עצמה.

במקרה של קיום אי-שלמות בתשלום המשכנתא, כלומר אי-שמירה על התשלום המדויק של הסכום והריבית במועדים הנכונים, יתכנו השלכות שליליות כגון קנסות או תהליכים משפטיים במטרה למכור את הנכס ולפצות את ההלוואה.

על פי המשפט הישראלי, נכון לספטמבר 2021, קיימות חוקיות שונות הנוגעות למשכנתאות, בהן נמנים חוק ההלוואות הריבות (סגור להלוואות בש"ח) וחוק ההלוואות (פתוח להלוואות במט"ח).

איך מקבלים אישור עקרוני למשכנתא?
אישור עקרוני למשכנתא הוא תנאי המשכנתא שהבנק מציע לנו, בהתבסס על הנתונים שניתנים לבנק, לפני הגשת טפסים ומסמכים. המהלך הזה מאפשר לבנק לדעת כמה הבנק יכול לאשר לנו באופן עקרוני, לפני שמתחילות ההתרוצצויות.
פורסם על Comment

אין לך רשות להירשם