העיר באר שבע מתפתחת בצעדי ענק וזאת רק ההתחלה
בסוף שנת 2019 הגישה עיריית באר שבע לנשיא המדינה את התכנית האסטרטגית של העיר באר שבע

הוראות תכנית מתאר מקומית באר שבע 2030

תכנית מתאר 2030 באר שבע | תכנית מתאר באר שבע | תכנית מתאר רמות באר שבע

תכנון העיר באר שבע | איתור תכניות באר שבע | תכנון זמין

תוכניות מתאר | תכנית מפורטת | תב ע עיר עתיקה באר שבע

תבע שכונת הפארק באר שבע | תכנית מתאר באר שבע 2020

תוכנית מתאר שכונה ג באר שבע | תב"ע באר שבע | תוכניות העיר באר שבע