בשורה חדשה לתושבי הנגב

בנגב יש מאות מגרשים המצויים בין שטחים בנויים ביישובי הבדואים בנגב שעדין לא נוצלו עד היום בשל פולשים ממגרשים סמוכים שהתמקמו בהם הממשלה דואגת למהלך חדש שיאפשר כעת לשווק את הקרקעות האבודות ולהקים בהן, על פי הערכות, כ-2,500 יחידות דיור

הממשלה כבר פועלת לקדם את הנושא ולכן הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב משווקת בימים אלה כ-800 מגרשים "כלואים" להקמתן של כ-2,500 יחידות דיור בערים הבדואיות בתנאים מועדפים הישובים המדוברים הם רהט, כסייפה, ערוער, חורה, לקיה ותל שבע,

מהלך זה מבקש למעשה לשחרר אל השוק מגרשים הכלואים בין מגרשים בנויים בערים הבדואיות, שעד כה לא שווקו לשוק מסיבות שונות. בחלק גדול מהמקרים התמקמו במגרשים אלו פולשים ממגרשים סמוכים באופן שמנע את שיווקם וניצולם להקמת יחידות דיור.

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

מגרשים למכירה בחורה | מגרשים למכירה בשגב שלום | למכירה מגרשים ברהט