בשכונה ו' (המכונה ו׳ החדשה) ממוקם קמפוס מכללת קיי, וכן מספר בתי ספר ("אוצר החיים", "מאיר", "בנות חיל" ,"מצפה", "תומר", "רעים","נווה במדבר","שובו") שכונה ו' הוקמה כשכונת רווחה מודרנית, אך בשל הריחוק היחסי שלה מהמרכזים הכלכליים והארגוניים של העיר וממוקדי משיכה אחרים, הדירות בה הפכו לזולות ומשכו אוכלוסייה ענייה. חלקים משכונה ו' הפכו לשכונת מצוקה. הרחובות המרכזיים בשכונה הם דרך מצדה, שאול המלך, דוד אלעזר, מבצע נחשון, מבצע עובדה ומבצע יואב.

ברחוב מבצע עובדה דירת 3 חד' 62 מ"ר קו' 1/4 נמכרה תמורת 600,000 ש"ח

ברח' מבצע יואב דירת 2 חד' 44 מ"ר קו' 1/4 נמכרה תמורת 530,000 ש"ח

ברח' בן אשר דירת 3.5 חד' 96 מ"ר קו' 2/4 נמכרה תמורת 920,000 ש"ח

נווה זאב היא אחת מהשכונות החדשות והגדולות בבאר שבע, מתגוררת בה כרבע מאוכלוסיית העיר הרחובות המרכזיים בשכונה הם יוהנה ז'בוטינסקי, נפתלי הרץ אימבר, בר ניסן וחטיבה 8.

ברח' בר ניסן דירת 4 חד' 100 מ"ר קו' 3/8 נמכרה תמורת 1,200,000 ש"ח