לעיר באר שבע יש הרבה תוכניות לצמיחה תכנית מתאר 2030 תספר קצת על עתיד העיר התכנית האסטרטגית של העיר באר שבע היא בעצם תכנית מתאר שמתווה את מדיניות התכנון העירונית ובכלל זה את רשת התשתיות לשנים הבאות. התוכנית הופקדה כאמור בוועדה המחוזית לתכנון ובניה. התוכנית מבקשת ליצור מסגרת תכנונית לפיתוח העיר לשנים הקרובות ולעשור הבא, לרבות הגדרת מתחמי תעסוקה לסוגיהם, מגורים, מרכז עסקים ופארק מטרופולינים. החזון רואה את באר-שבע כבירת הנגב, מוקד ראשי של תעסוקה מתקדמת, השכלה, בריאות, פנאי ותרבות ועוד. כמו כן, התוכנית מהווה בעצם מסגרת תכנונית לעיר, וכוללת את כל שטח השיפוט של העיר. התוכנית תחליף את תכנית המתאר התקפה שאושרה בשנת 1970. בין היתר מטרות התכונית הן: התכנסות של תחומי השטח הבנוי של העיר, המשתרע כיום על כ-50 אלף דונם, תוך הגדלת הצפיפות הממוצעת ויצירת מגוון של שימושי קרקע מעורבים בליבת העיר, לשם עידוד חיים עירוניים בכל שעות היממה. עוד מציעה התוכנית לתת מענה תכנוני לעיר בת 280 אלף תושבים (כיום מונה אוכלוסיית העיר כ- 220 אלף נפש) וקיבולת ל- 374 אלף תושבים. כמו כן, מרכוז הבינוי ומשיכתו דרומה, כהיפוך למגמת התרחקות שכונות המגורים צפונה (למשל שכונת רמות), הרחק מהמרכז העירוני, באמצעות הקצאת שטחים חדשים מדרום לנחל באר-שבע.

כבר עכשיו רואים את התשתיות לקרב ובא עמק שרה הולך להתפתח לכיוון שגב שלום ממול לפיתוח יבנה בית החולים החדש , בניינים חדשים צומחים בשכונה ג לאחר הריסה של בניינים ישנים , בד ובד רואים בנייה של פארקים לנוחיות התושבים בקצב מרשים ביותר

תכנית מתאר 2030 באר שבע | תוכנית מתאר שכונה ג באר שבע

תכנית מתאר באר שבע 2020 | תב"ע באר שבע

תכנון העיר באר שבע | תכנית מתאר העיר העתיקה באר שבע

תוכניות העיר באר שבע | תכנון זמין | תכנית מתאר רמות באר שבע