רשות המסים מעדכנת את מס הרכישה לשנת 2020  

 מס רכישה חדש לשנת 2020 וזאת בהתאם לשיעור עליית המדד. לאור זאת, במקרה של דירת מגורים יחידה, רף החיוב המינימלי במס רכישה עלה מ-1,696,750 שקל ל-1,744,505 שקל, ואילו במקרה של דירת מגורים נוספת, אם בשנת 2019 שולם מס בשיעור 8% על חלק השווי שעד 5,194,225 שקל ממחיר הדירה, הרי שמעתה ישולם מס בשיעור זה על חלק השווי שעד 5,340,425 שקל.

לאור השינויים רוכשי הדירות  יחידות מ-16 בינואר השנה יחויבו במס רכישה בהתאם למדרגות הבאות: על חלק השווי שעד 1,744,505 שקל – לא ישולם מס; על חלק השווי שבין 1,744,505 שקל ועד ל-2,069,205 שקל, יחויב הרוכש במס בגובה 3.5%

מס רכישה | מס רכישה חדש | מס רכישה לשנת 2020