עוד 24 חודש העיר באר שבע תקבל שכונה חדשה שכונת הפארק

בעיירת באר שבע כבר חושבים על שמות הרחובות וזה על טהרת נחלי הארץ

בשכונת הפארק יבנו 4000 יח דיור בנייה רוויה וצמודי קרקע

והרחובות יהיו בעלי שם על נחלי ארץ ישראל

לדוגמה :

נחל הבשור

נחל נקרות

נחל יבניאל