עיירית באר שבע בראשות רוביק דנילוביץ מודיעה היום על הפסקת פרויקט מחיר למשתכן

ההודעה יצאה בעקבות פגישה עם יור הקבלנים ובכירים בתחום

ופה אחד מנו את הסיבות להחלטת העיירה

פער גדול מאד בין ההנחות שנותנים על דירות במרכז הארץ לבין הדירות בבאר שבע

פער ההנחה כמעט 500.000 אלף שח

סיבה נוספת המעידה על האי וודאות היא שהמכרזים האחרונים נשארו יתומים ללא ביקוש

בעקבות מפת העיר הצעד בהחלט מתבקש