רי/מקס מרכזת עבורכם את הנכסים שנמכרו מתחילת חודש דצמבר בכל העיר באר שבע

שכונת רמות ברח' נחום שריג פנטהאוז 5 חד' 186 מ"ר קו' 6/6 נמכרה ב- 1,700,000 ש"ח

בשכונת רמות ברח' אוסקר שינדלר דירת 4 חד' 122 מ"ר קו' 1/7 נמכרה ב- 1,225,000 ש"ח

בשכונה ד' ברח' רינגלבלום דירת 2.5 חד' 56 מ"ר קו' 2/4 נמכרה ב- 770,000 ש"ח

בשכונה ו' החדשה ברח' דוד אלעזר דירת3 חד' 86 מ"ר קו' 3/6 נמכרה ב- 840,000 ש"ח

בשכונה ט' ברח' שדרות ירושלים דירת 5 חד' 132 מ"ר קו' 2/3 נמכרה ב- 1,130,000 ש"ח

בשכונה ג' במרכז האזרחי ברח' התקווה דירת 3 חד' 107 מ"ר קו' 12/22 נמכרה ב- 1,110,000 ש"ח

בסשכונה ה' ברח' איילה דירת 3 חד' 76 מ"ר קו' 4/4 נמכרה ב- 610,000 ש"ח

שכונה ט' ברח' אופירה דירת 4 חד' 148 מ"ר קו' 9/9 נמכרה ב- 1,260,000 ש"ח