שנת 2020 הייתה מלאת תהפוכות והרבעון האחרון שלה המשיך את המגמה. המעבר ממצב של סגר לפתיחה יצר צוואר בקבוק של ביקושים שהתפוצצו בחודשים שלאחר מכן. גם במהלך כתיבת שורות אלו הסגר עדיין בתוקף אז ההנחה היא שבקרוב נראה פיצוץ עסקאות נוסף, אך למרות כל השינויים יש מספר מגמות שראינו באופן מובהק:

ירידה במספר העסקאות ? לא ממש !

ברבעון האחרון אנו רואים ירידה של 23% בעסקאות יד שנייה ביחס לרבעון המקביל אשתקד, אך אם נתעמק בנתונים נראה ש-20 הימים הראשונים ברבעון היו סגר, בו אסור היה להתכנס לטובת חתימה על חוזה, כל שכן לסייר בדירה. כך יוצא שב-21% מימות התקופה לא היה ניתן לבצע חוזה. נתון זה שם בפרופורציות המתאימות את הירידה ההתחלתית בכמות העסקאות.

מי שסבל מירידה תלולה הרבה יותר הוא שוק היד הראשונה, שם הייתה ירידה של 52% בכמות העסקאות ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ניתן לייחס ירידה זו בחלקה לעסקאות מחיר למשתכן שבלטו בשנה שעברה ופחות השנה.

האם תהיה עליית מחירים ?

לכאורה נראה כי המחיר הממוצע לדירה בעיר עלה באופן משמעותי אך זו תוצאה של ריבוי עסקאות בשכונות החדשות בעיר – רמות ונווה זאב. ברבעון האחרון של 2020 חלק גדול יותר מהעסקאות התבצע בשכונות אלו לעומת שנת 2019, שם נעשו הרבה יותר עסקאות בשכונות ג' ו-י"א.

בניכוי נתונים אלו ובהתייחסות נקודתית לכל שכונה, באר שבע מציגה עליית מחירים בשיעור של 3.5%-4%.

מה הביקוש הגדול ביותר היום

השינוי המשמעותי שהביאה המגפה (והסגר) הוא הכמיהה למרחב. קרקעות לבנייה, בתי קרקע, פנטהאוזים ואפילו דירות גן – כולם חווים עליית מחירים משמעותית. ניתוח של העסקאות בצמודי קרקע בעיר מציג עליית מחירים ממוצעת של 12.5%. העובדה כי מכרזים לבנייה פרטית לא ייפתחו בקרוב והעובדה שרוב המכרזים האחרונים היו מכרזים לבנייה רוויה גרמה למחיר של בתי הקרקע והמגרשים שעוד נותרו לבנייה עצמית להאמיר.

אנו מאמינים כי בשנת 2021 נמשיך את המגמה הקיימת, ואפילו ביתר שאת.
נברך לשנה טובה מלאה בריאות והצלחה אישית לכל אחד מאיתנומגמת שוק הנדלן | שוק הנדלן | מה מחיר הדירות בבאר שבע | מדלן באר שבע | דירות למכירה בבאר שבע | מדלן שכונה ב | מדלן שכונה ד | דירות להשקעה בבאר שבע