שר הבינוי והשיכון מר יעקב ליצמן כבר מתחיל לפעול בתפקידו החדש במכתב ששלח לשר האוצר כבר ניתן להבין את חזון משרדו במכתב שנשלח לשר האוצר, ישראל כ"ץ, כי הוא מעוניין באסטרטגיה לאזן את קופת המדינה מההכנסות של שיווק הקרקעות במדינה בכדי שיוכל לממש את תוכניותיו להגברת הבנייה בפריפריה

בכמה מילים מדובר בנוסחה שבה קרקעות במרכז ישווקו לכל המרבה במחיר ובאזורי הפרפריה יקבלו כמעט את הקרקע בחינם ותהליך זה יאזן את קופת המדינה

האם מהלך זה יטיב עם תושבי ישראל

ומה יהיה על פרויקט מחיר למשתכן ימים יגידו

ואנחנו נמשיך לעקוב