הדרום שבע מהבטחות סרק של ממשלת ישראל ויצא למחאה בוויעדת ישראל לתעופה שהתקיים בגני התערוכה