כ-65% מהשוק הוא בבעלות פרטית

69% מהציבור הרחב סבורים כי מחירי הדירות ימשיכו לעלות

67% מבכירי הענף מאמינים כי הסקטור האטרקטיבי ביותר להשקעה הינו נדל“ן המגורים

62% מקרב בכירי הענף סבורים כי סקטור המשרדים בישראל יאופיין בעודף היצע שיוביל לירידת מחירים בטווח הזמן הבינוני