המוכר משלם "מס שבח " והקונה משלם "מס רכישה",

יהיו מקרים בהם על המוכר יחול גם "היטל השבחה".

מומלץ טרם כניסה להליכי מכירה או קניה לבצע בירור מראש מהם המיסים שיחולו

כמה צפי העלות שלהם זאת כמובן בנוסף למחיר העיסקה ,שכר עורך הדין ,עליות תיווך ועלוית מימון.

מדוע זה חשוב לך?

– תכנון מראש של התקציב לעסקה.

– חישוב מקדמי על כמה כסף ישאר ב"נאמנות" אצל עורך הדין עד להשלמת העיסקה ורישומה בטאבו וההשלכות על תזרים הכספים בין הצדדים.

– עיסקת מכר במקרקעין נסגרת ומושלמת רק לאחר השלמת הכספים ללרשויות השונות .

מס רכישה

בעת קניית נכס יש לשלם מס זה לרשות המיסים ,

המס נקבע על פי קריטריוניםידועים המפורסמים לציבור,

נערך חישוב מדוייק לפי מדרגות תוך בחינת "פטורים" שונים.

אנו ממליצים על ליווי עורך דין המתמחה במיסוי מקרקעין.

מס שבח והיטל השבחה

אלו 2 סוגי מיסים שונים זה מזה וחלים בעיקרן על המוכר.

מס שבח משולם לרשות המיסים.

היטל השבחה משולם לרשויות המקומיות.

מס שבח

זהו מס אשר מחושב (ישנה סימולציה יעודית לכך אצל עורכי הדין)

בהתאם לרווח על המכירה בפועל מול מחיר הרכישה של הנכס בעבר.

ינם מסלולי חישוב ובהם גם "פטורים" והקלות ץ

היטל השבחה

מס המוטל על ידי הרשות המקומית הרלוונטית,

המדובר על אותה "הנאה" של המוכר מהשבחות שונות של הנכס שלוועליית השווי כתוצאה מתוכניות בנין עיר שאושרו על ידי הרשות ומשביחות את הנכס