בשכונת רמות ברח' גדעון האוזנר דירת 4 חד' 120 מ"ר קו' 3/6 נמכרה תמורת 1,230,000

בשכונת רמות ברח' רחבעם זאבי דירת 5 חד' 144 מ"ר קו' 2/5 נמכרה תמורת 1,450,000 ש"ח

שכונה א' ברח' ביאליק דירת 2 חד' 60 מ"ר קו' 3/3 נמכרה תמורת 600,000 ש"ח

שכונה ה' ברח' הצבי דירת 2 חד' 52 מ"ר קו' 1/4 נמכרה תמורת 540,000 ש"ח

שכונה ט' ברח' אופירה דירת 4 חד' 117 מ"ר קו' 6/9 נמכרה תמורת 1,080,000

נווה זאב ברח' מיכאל אשבל דירת 4 חד' 122 מ"ר קו' 1/5 נמכרה תמורת 1,170,000 ש"ח

שכונת נחל עשן ברח' שרה ואהרון אהרונסון דירת 3 חד' 89 מ"ר קו' 2/3 נמכרה תמורת 815,000 ש"ח