באר-שבע, הינה עיר מטרופולין הרביעית במדינת ישראל.

אוכלוסיית העיר מונה כ-220,000 תושבים ומעניקה שירותים לכ-750,000 אזרחים המתגוררים במרחב.תושבי העיר נהנים מעיר אוניברסיטאית משגשגת ומתפתחת, אשר לומדים בה כ-30,000 סטודנטים: כ-20,000 סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, וכ-10,000 סטודנטים המתפלגים בין המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון, המכללה הטכנולוגית באר שבע, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, האוניברסיטה הפתוחה ובית הספר למשחק גודמן.בעיר לומדים כ- 8,000 סטודנטים לתואר ראשון ממקצועות ההנדסה, השיעור הגבוה ביותר של סטודנטים ללימודי הנדסה בארץ.

העיר באר שבע מחולקת לשכונות שחלקן מיועדות בעיקרן למגורי סטודנטים מאחר והן נמצאות בסמוך למכללות ולאוניברסיטה וחלקן מיועדות, רובן, למשפחות צעירות בין היתר בקרבה לבתי ספר, מתנס"ים ומכזי תרבות שונים לילדים.

להלן נכסים שנמכרו בעיר באר שבע מהשבוע האחרון:שכונה ד' ברח' הכנסת דירת 3 חד' 63 מ"ר קו' 2/3 נמכרה ב- 570,000 ש"חשכונה ה' ברח' המרי העיברי דירת 4 חד' 96 מ"ר קו' 3/3 נמכרה ב- 680,000 ש"ח
שכונה י"א ברח' רחבת רד"ק דירת 4 חד' 96 מ"ר קו' 4/8 נמכרה ב- 800,000 ש"חבפלח 7 מגרש לבנייה 520 מ"ר שטח נמכר ב- 1,580,000 ש"חבשכונת נווה זאב ברח' ניב דוד דירת 4 חד' 120 מ"ר קו' 4/5 עם מעלית וממ"ד נמכרה ב- 1,075,000 ש"חשכונה ה' ברח' הגלבוע דירת 3 חד' 64 מ"רקו' 1/4 נמכרה ב- 670,000 ש"חשכונת רמות ברח' נחום גולדמן דירת 4 חד' 118 מ"ר קו' 1/5 נמכרה ב- 1,175,000 ש"חשכונה ג' ברח' חביבה רייק דירת 3 חד' 72 מ"ר קו' 1/4 נמכרה ב- 695,000 ש"ח