1700-555-554
פנחס החוצב 37, באר שבע
plus@remax.co.il

מעוניינים לקנות בית וחיכתם לדיל טוב❓